Æresmedlemmer igennem årene

 

Under opdatering, enkelte mangler

 

Årstal

Navn

 

Begrundelse  

   

            1942

 

Henrik Larsen 

Ved sin afgang som formand for Højby Skytte- og gymnastikforening   (1922 - 1942) blev Henrik Larsen udnævnt til æresmedlem - den første i foreningens historie, som tak for sin store indsats for såvel skydning som gymnastik.

Henrik Larsen blev født på "Granly", Nr. Lyndelsevej 2. Allerede i en tidlig alder blev han meget optaget af gymnastik.

Han blev elev påOllerup Folkehøjskole og fik sin leder-uddannelse herfra.

Han var med på det elitehold, der under ledelse af Niels Bukh, deltog i olympiaden i Stockholm i 1912,hvor holdet fik sølvmedalje. Så vidt vides, er der ikke andre fra Højby, der har fået medaljer ved olympiader.

Henrik Larsen blev som ung optaget af skydning, og de, som har kendt ham, taler endnu om, hvor dygtig en skytte han var.

På et tidspunkt skænkede han en telefon til skydebanen, så man kunne ringe fra skydepladsen til markørgraven.

Skydning og gymnastik var de to idrætsgrene, der stod hans hjerte nærmest. Han ledede gymnastikken i mange år, og der var tradition for, at han vandt de skydninger, han deltog i. En tradition som den følgende formand ikke mente, han kunne leve optil.

Henrik Larsen overtog senere "Allerup Bakkegård".

1966

H.  P. Frederiksen

H. P. Frederiksen havde i mange år været ivrig gymnast og skytte. Han blev æresmedlem for sin store indsats for begge idrætsgrene.

1988

GunnarLarsen

Gunnar Larsen blev udnævnt til æresmedlem for stort og godt arbejde i skytternes afdeling og har tillige været en god mand for foreningen.

Ved udnævnelsen udtalte formanden: "Du har altid været loyal over for alt og alle i foreningen".

Gunnar Larsen har været formand for skytterne i to perioder - ialt 11 år.

1990

Paul  Hansen

Paul Hansen blev udnævnt til æresmedlem, da han trådte tilbage som formand for badmintonafdelingen. Paul Hansen har gjort en stor indsats for foreningen, især i badmintonafdelingen, hvor han var formand i 2 perioder, ialt 9 år.

1991

Henry 'Nalle' Rasmussen

Tidl. skolebetjent ved Højby Skole og aktiv hånd- & fodboldspiller.

1994

Johs. Videsen

Tidl. formand for håndboldafdelingen

1997 Johannes Dørr Aktiv badmintonspiller og tidl. aktiv fodboldspiller
1997 Helge Brix Afg. Formand for hovedforeningen

1999

Bente Nielsen

Tidl. bestyrelsesmedlem i gymnastikafdelingen

2001 Eric Skovsgaard For mere end 35 års arbejde for foreningen.
2003 Hans Henning Klint Har forestået avisindsamling, været bestyrelsesmedlem og formand for støtteforningen og for badminton og været medlem af haludvalget i forbindelse med Hal 2.

2008

Bjarne Radoor 

Bjarne Radoor blev udnævnt til æresmedlem, efter at han har været med i bestyrelsen for badminton afdelingen i 18 år, heraf 14 som formand.

Specielt i starten gjode han et kæmpe arbejde for ungdomsafdelingen, som han fik til at vokse ud over alle grænser.

Han har i alle årene været badmintons mand og er aldrig gået af vejen for en god figth, hvis nogen trådte badmintons interesser for nær.

 2012

Poul Rasmussen

Poul Rasmussen har været kasserer i badmintonafde-lingen igennem mere end 25 år. Poul har gennem hele perioden sat en ære i, at jobbet som kasserer blev udført omhyggeligt. Han har altid værnet om afdelingens økonomi, og i alle henseender arbejdet for badminton-afdelingens interesser.

Poul har selv været aktiv badmintonspiller gennem hele perioden, både som motionist og turneringsspiller.

Poul har også været aktiv inden for andre sportsgrene i foreningen, herunder tennis, hvor han også har ydet en stor indsats som medlem af bestyrelsen, og nu som formand.

 2013

Steen Syrak Hansen

Steen er og har altid været af stor betydning for Budo klubben. Han er stifter af klubben og har og er i alle de 30 år været aktiv som udøver og instruktør. Dernæst har han i mange af årene fungeret som formand og er dags dato kasserer.

 

 

 

..::Copyright 2005 - Højby S&G::..