Beretning om Sponsorudvalgets virksomhed for 2015

 

Sponsorudvalget har i 2015 bestået af følgende afdelinger og medlemmer:

 

Fodboldafdelingen:            Michael Gervig og Henrik Schmidt

Gymnastikafdelingen:        Klaus René Hansen

Håndboldafdelingen:          Eric Skovsgaard

Skytteafdelingen:                Michael Larsen

Kasserer/sekretær:            Preben Andersen

Associeret fra HB:              Jakob Kristensen

                     

                            

 

Sponsorudvalget har gennem året fortsat konceptet fra 2011 og 2012, hvor udvalget besluttede at øge indsatsen for at etablere sponsorater, der kom alle deltagere i udvalget til gode. Denne metode har atter i 2013 båret frugt til gavn for os alle. I det hele taget har arbejdet fungeret fornuftigt og resultatet på bundlinjen blev som året skred frem ikke uventet. 

 

                             Sponsorudvalgets aktiviteter har som nævnt haft udgangspunkt i det samme koncept som sidste beretningsår.  Håbet om, at de nye sponsorer med fordelsordninger kunne optimeres har heller ikke i 2013 holdt stik, og ansvaret herfor påhviler udvalget. Det fælles fordelskort er endnu ikke en realitet. Dog fungerer samarbejdet med Energi Fyn efter målsætningen, om end udvalget stadig kunne ønske sig en hurtigere udvikling. Sponsorudvalget har en klar forventning til, at Højby S&Gs mange underafdelinger skal hjælpe til med at løfte denne opgave. Sponsorudvalget og Højby S&Gs Forretningsudvalg er helt enige om denne strategi. I december modtog Sponsorudvalget en glædelig meddelelse om en julegave, som markant forbedrer indtægterne. Højby Kiosk blev tilføjet sponsorlisten med et firecifret beløb pr. løbende måned.

 

                             Sponsorudvalgets investering i forbindelse med indkøb af Partytelt/Toiletvogn i 2011 har også i 2013 givet indtægter i den tunge ende, hvilket betyder, at indfrielsen af gælden løber tilfredsstillende. Det forventes, at udlejningstakten for 2014 holder samme leje som 2013. – I slutningen af 2012 investerede Sponsorudvalget i infoskærm nr. 2, således at der nu er to skærme i hal 2. Et år senere blev der indledt forhandlinger om endnu en forbedring. Resultatet af denne sidste forbedring bliver omsat i dagligdagen fra begyndelsen af 2014.

                            

                             Årets indtægter udviste år et fald på 12,5 %. Årsager til faldet skal findes i et fald i Sponsorkontrakter, der enten er ophørt eller periodiseret. OK Benzinsalget fortsætter også med at falde, dog i mindre grad i forhold til tidligere.  Udvalget forventer dog en tilbagevenden til niveauet fra før 2012, således at målsætningen om 10 % fremgang målt på året igen kan fastholdes. Aftalen med Energi Fyn vil også i 2014 bidrage med en markant forbedring.

                            

                             Sponsorudvalget gør uafladeligt Højby S&Gs medlemmer opmærksomme på den uvurderlige støtte, som sponsorerne yder. Det skal hilses med glæde, at medlemmerne har været flinke til at give en hånd med til de forskellige indtægtsgivende aktiviteter, hvor især musiktræffet i september krævede store organisatoriske og personale­mæssige resurser.

 

                             Som bekendt lykkedes det Sponsorudvalget at etablere en udviklingspulje. Denne pulje kan der søges til for første gang i det kommende forår. – GODT NYTÅR.

 

Eric Skovsgaard

Formand

 

 

..::Copyright 2005 - Højby S&G::..